top of page

ÅRETS MARKERING 2021

Tid kafé stod for en av de 3100 markeringene som ble arrangert over hele landet i anledning Verdensdagen for psykisk helse i 2021.

Årets Markering er en årlig oppmerksomhet til markeringer som skiller seg ut, og velges av en jury på bakgrunn av nominasjoner. Etter å ha lest gjennom en lang og inspirerende nominasjonsliste, var det to arrangører som bemerket seg og som vi ønsker å vie ekstra oppmerksomhet til. En av disse er Tid kafé i Follebu.

Tekst, film og bilder er hentet fra Verdensdagen.no

Juryens begrunnelse

Dere skapte en opplevelse av å stå sammen om en svært viktig sak. Dere trakk Verdensdagen ned til det helt lokale og nære, ved å samlelokalmiljøet rundt et utrolig trist tap. Det er noe mange lokalsamfunn opplever, og som det kan være vanskelig å samles rundt og sette ord på. Det har dere klart, og vi er både rørt og takknemlige for at dere har markert Verdensdagen på denne måten.

Marianne Træthaug er initiativtaker og ildsjel bak Tid kafé, en møteplass som ble etablert etter Verdensdagen 2019 og temaet Gi tid. Målet var å skape et inkluderende og åpent samlingssted for lokalbefolkningen i Gausdal. Kafeen er non-profitt, er bygd på frivillighet og står for  Tilhørighet, Inkludering og Deltakelse.

 

I anledning Verdensdagen 2021 valgte Tid kafé å slå ring rundt pårørende som hadde mistet en ung gutt i selvmord. Sammen med de pårørende, samarbeidspartnere i nærmiljøet og lokalbefolkningen gjennomførte de en minnekonsert og en samling som skapte samhold og fellesskap rundt et vanskelig tema.

Tid-kafe-Gausdal-kommune-1.jpg
Follebu.00_53_13_10.Still006-scaled.jpg
bottom of page